Menu

ออกแบบกราฟฟิก สำคัญต่อธุรกิจ(โดยเฉพาะ SME) มากกว่าที่คิด

Good Design is Good Business ประโยคเด็ดจาก Thomas J. Watson แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของการออกแบบและการดำเนินธุรกิจมีความเกี่ยวพันกัน การออกแบบคือการแก้ปัญหา เมื่อมีการออกแบบใหม่ นั่นความว่าต้องมีการพัฒนาให้ดีกว่าเดิม และะถ้าผู้ประกอบธุรกิจมีวิสัยทัศน์ในเรื่องงานออกแบบแล้ว ย่อมมีวิสัยทัศน์กับการออกแบบเรื่องอื่นๆ เช่นกัน

การออกแบบสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้ การออกแบบที่ดีก็เหมือนติดอาวุธให้กับตัวสินค้าเอาไว้ต่อสู้ในสนามแข่งที่นับความจะทวีความรุนแรงขึ้น ในความเป็นจริงนั้น สินค้าหรือบริการนั้นๆ จะทำยอดขายได้ดีมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ทั้งเรื่องการตลาด เศรษฐกิจ กระแสสังคม ฯลฯ แต่อย่างไรก็ตาม หน้าที่ของเราไม่ใช่เพียงแค่ติดอาวุธทางการตลาด แต่คือการส่งต่อคุณค่าให้กับธุรกิจนั้นๆ และคุณค่าที่ว่านั้นมีอะไรบ้าง เราไปดูกัน

1. First impressions matter ความประทับใจตั้งแต่แรกพบ หากเรามีโอกาสเพียงไม่กี่วินาที ที่จะสร้างความประทับและสร้างการจดจำ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ โลโก้ ภาพโมษณาต่างๆ ในเวลาอันน้อยนี้ การออกแบบที่ดีสามารถสร้างความน่าเชื่อถือและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้านั้นได้ และนั่นคือคุณค่าที่ประเมินค่าไม่ได้

2. เล่าเรื่องราวผ่านการออกแบบ การออกแบบที่ดีต้องสื่อสารกับคนได้ เช่น เมื่อคนเห็นโลโก้หรือบรรจุภัณฑ์สินค้าแล้วรู้ว่าสินค้าหรือบริการนั้นๆ คืออะไร

3. สร้างการจดจำ ภาพลักษณ์ของ Brand เป็นสิ่งสำคัญมาก ด้วยรายละเอียดและรูปแบบของตราสินค้า หรือที่เราเรียกกันว่าโลโก้ คือสิ่งที่สร้างความแตกต่าง ความโดดเด่น การการจดจำ การออกแบบตราสัญลักษณ์ที่ดี นอกจากความสวยงามและสะท้อนตัวตนของสินค้าหรือบริการได้แล้วแล้ว ยังต้องสร้างการจดจำด้วย

4. สร้างความแตกต่าง สินค้าและบริการในสนามการแขงขันมีมากมายนับไม่ถ้วน ในการแข่งขันที่ดุเดือดนี้ การคิดสร้างสรรค์จะช่วยสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งในท้องตลาด

5. การออกแบบที่ดี สร้างการกระทำได้ ในปัจจุบันการขายออนไลน์หรือที่เราเรียกว่า e-commerce สร้างเม็ดเงินได้อย่างมหาสาร การสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อการกระตุ้นยอดขายหรือเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับบริการใดๆ ก็ตาม ต้องมีความสอดคล้องกัน การออกแบบเว็บไซต์ การวางตำแหน่งตัวอักษร สีสัน หรือภาพประกอบ ต้องวางให้เหมาะสม เพื่อกระตุ้นการสั่งซื้อ

6. ประหยัดเวลาและเม็ดเงินในระยะยาว งานออกแบบที่กล่าวมาตั้งแต่ข้างต้นมีต้นทุนทางความคิดและเวลา ทำให้ราคาในการออกแบบงานแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง และถ้าหากคิดในเวลาระยะยาวก้นับว่ามีความคุ้มค่า เพราะงานออกแบบที่ดีนั้นจะมีการกำหนดแนวทางไว้แล้ว เมื่อมีแนวทางในการเดินที่ชัดเจนแล้ว ย่อมประหยัดเวลาทำงานและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น